Υπηρεσίες

Έλεγχος υπογονιμότητος
Έλεγχος υπογονιμότητος

Με τον όρο "υπογονιμότητα" εννοούμε την αδυναμία σύλληψης σε ζευγάρια που έχουν τακτική και ελεύθερη προφυλάξεων επαφή για πάνω από ένα έτος. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), ένα στα έξι ζευγάρια παρουσιάζουν αδυναμία συλληψης τα τελευταία χρόνια...