Με τον όρο “υπογονιμότητα” εννοούμε την αδυναμία σύλληψης σε ζευγάρια που έχουν τακτική και ελεύθερη προφυλάξεων επαφή για πάνω από ένα έτος. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), ένα στα έξι ζευγάρια παρουσιάζουν αδυναμία συλληψης τα τελευταία χρόνια και το ποσοστό ολοένα και αυξάνεται.
Σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης  σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούμε σε όλο τον απαραίτητο κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να εντοπίσουμε έγκαιρα και ορθά την ακριβή αιτιολογία της υπογονιμότητας και να την αντιμετωπίσουμε.

http://www.embryoland.gr