Πρόκειται για εξέταση του τραχήλου της μήτρας, προκειμένου να ανιχνευτούν προκαρκινικές ή/ και καρκινικές αλλοιώσεις στο συγκεκριμένο ανατομικό σημείο του γυναικείου γεννητικού συστήματος. Είναι μία ανώδυνη εξέταση, κατά την οποία λαμβάνουμε δείγμα κυττάρων της εξωτερικής πλευράς του τραχήλου και της ζώνης μετάβασης αυτού.