Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

Το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών είναι μία νόσος που ως κύριο χαρακτηριστικό έχει την αδυναμία των ωοθηκών να παράγουν ωάρια. Οπότε, το κύριο γνώρισμα της νόσου είναι οι διαταραχές του καταμήνιου κύκλου. Σε περίπτωση παραγωγής ολιγάριθμων ωαρίων (ολιγοθηλακορρηξία), η γυναίκα παρουσιάζει ελαττωμένο αριθμό καταμήνιων κύκλων μέσα στο έτος (ολιγομηνόρροια). Σε περίπτωση μη παραγωγής ωαρίων (ανωοθηλακιορρηξία), η γυναίκα δεν παρουσιάζει καθόλου έμμηνο ρύση (αμμηνόρροια).

Άλλο χαρακτηριστικό της νόσου είναι η αύξηση των αντρικών ορμονών (ανδρογόνα), γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την πιθανή εμφάνιση τριχοφυίας σε πρόσωπο και σώμα, την πιθανή αραίωση των μαλλιών και την εμφάνιση ακμής. Παράλληλα, πολύ πιθανή είναι και η συνύπαρξη παχυσαρκίας.

Απεικονιστικά, το σύνδρομο πολυκυσικών ωοθηκών παρουσιάζει χαρακτηριστική υπερηχογραφική εικόνα. Οι ωοθήκες μπορεί να εμφανίζονται με αυξημένο όγκο, ενώ, μπορεί να υπάρχουν 12 και άνω ωοθυλάκια με διάμετρο > 8mm σε μία από τις ωοθήκες. 1 στις 4 νέες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας μπορεί να εμφανίζουν υπερηχογραφική εικόνα πολυκυστικών ωοθηκών, χωρίς να έχουν το σύνδρομο.

Η απόφαση για θεραπεία του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών βασίζεται κυρίως στη βαρύτητα των συμπτωμάτων. Η απώλεια περιττού βάρους και η διατήρηση των επιπέδων ινσουλίνης σε χαμηλά επίπεδα, θεωρείται οτι αποτελούν κλειδί της θεραπείας. Σε περίπτωση που συνυπάρχουν διαταραχές του κύκλου, χορηγούνται αντισυλληπτικά, με ή χωρίς αντιανδρογόνα.