Γόνιμες μέρες

Η γόνιμη περίοδος χαρακτηρίζεται από αυξημένη πιθανότητα γονιμοποίησης και εμφύτευσης, οπότε και έναρξη εγκυμοσύνης. Σε ένα εμμηνορυσιακό κύκλο με διάρκεια 28 ημερών, γόνιμη θεωρείται η δεύτερη εβδομάδα και οι πρώτες μέρες της τρίτης εβδομάδας του κύκλου.

Προκείμένου να ανιχνευτεί η γόνιμη περίοδος με μεγαλύτερη ακρίβεια, υπάρχουν τέστ ούρων που μετρούν την ωχρινοποιητική ορμόνη, η οποία αυξάνει 24- 36 ώρες πρίν την ωορρηξία. Ακόμα, ενδείξεις για τις γόνιμες μέρες μπορούν να δώσουν τόσο η θερμοκρασία του σώματος, η οποία αυξάνει ελαφρά και η σύσταση της τραχηλικής βλέννης (πιο διάφανη και ελαστική).

Έγκυρος υπολογισμός της ωορρηξίας μπορεί να γίνει με τη βοήθεια κολπικού υπερηχογραφήματος. Με τη βοήθεια του υπερηχογραφήματος, μετράμε τις διαστάσεις του ωοθηλακίου. Όταν το μέγεθός του φτάσει τα 17 με 20 mm, εκτιμάται ότι η ωορρηξία συμβαίνει εντός 48 ωρών.