Γυναικολογία είναι η σύνθετη επιστήμη, που έχει ως αντικείμενο το γεννητικό σύστημα της γυναίκας, από τη γέννηση μέχρι το γήρας.