Γονιμοποίηση

Μετά την ωοθηλακορρηξία και για 12- 24 ώρες, εαν το ώριμο ωάριο έρθει σε επαφή με σπερματοζωάρια, πιθανόν να πραγματοποιηθεί η γονιμοποίηση.

Το σπέρμα περιέχει εκατομμύρια σπερματοζωάρια, τα οποία μετά απο την εκσπερμάτωση εντός του κόλπου, διανύουν το τραχηλικό στόμιο και εισέρχονται στη μήτρα και από εκεί προς τα σαλπιγγικά στόμια και τις σάλπιγγες. Εντός της σάλπιγγας, μπορεί να συναντήσουν το ώριμο ωάριο και ένα σπερματοζωάριο να καταφέρει να το γονιμοποιήσει. Από τη σάλπιγγα, το γονιμοποιημένο ωάριο διαιρείται κυτταρικά και 8 περίπου μέρες μετά τη γονιμοποίηση μεταφέρεται στη μήτρα και εμφυτεύεται στο ενδομήτριο.