Πληροφορίες Ιατρείου Αμπελόκηπων:

Τηλέφωνο :
Δευτέρα έως Παρασκευή: κατόπιν ραντεβού

Πληροφορίες Ιατρείου Νίκαιας:

Τηλέφωνο :
Δευτέρα έως Παρασκευή: κατόπιν ραντεβού

 

Λεωφόρος Μαραθώνος 66 & Κύπρου 2 .

Τηλέφωνο :
Δευτέρα έως Παρασκευή: κατόπιν ραντεβού